Motor

Nové moderní motory zpravidla nebývá nutné pro běžné používání jakkoliv hardwarově vylepšovat. Nicméně existují drobná vylepšení přídavných komponentů, která nám dopomohou k vyššímu výkonu a delší životnosti hnacího traktu.

Intercooler - chladič stlačeného vzduchu. Velice důležitá součást přeplňovaných motorů, kde potřebujeme spalovat co možná nejchladnější směs. Kvalitní intercooler nám dopomůže ke snížení teploty nasávaného vzduchu klidně až o 20 stupňů Celsia.

Tepelná ochrana, též nazývána Heat Management - moderní materiály nám pomohou odstínit teplo, abychom zbytečně nepřehřívali komponenty, kde to není žádoucí. Mezi nejpoužívanější patří omotávky na výfukové svody, termopásky, tepelné štíty či izolační obaly na turbo. Zde je důležité zmínit, že odstíněním tepla, resp. jeho odvedením do míst, kde neovlivňuje chod a funkci motoru můžeme nejen zvýšit požadavek na výkon, ale také docílíme delší životnosti jednotlivých komponentů.

Sání vzduchu - každý motor potřebuje vzduch. A pokud motoru dodáme požadované množství vzduchu v kratším čase, zkrátíme tak odezvu na sešlápnutí plynového pedálu s mírným nárůstem výkonu. Řešení je snadné v podobě sportovních vzduchových filtrů do stávajícího filtrboxu, či nejrůznější sportovní sání, ať už otevřená či karbonová. U otevřeného sání je třeba dbát na odstínění filtru od motoru, aby filtr nenasával teplý vzduch z pod kapoty! Vyšší teplota nasávaného vzduchu = nižší výkon.