Kola

Dlouho používané pořekadlo, že kola dělají auto, je známé po dlouhá léta. Nepřeberné množství designu, tvarů, barev a velikostí umožňuje každému z nás vyjádřit vlastní styl. Zde je třeba mít se na pozoru. Ne každé hezké kolo je kolem kvalitním a bezpečným! 

My kola vnímáme nejen jako designový prvek každého vozu, ale především jako součást automobilu, díky které můžeme dosáhnout výrazného zlepšení jízdních vlastností a ovladatelnosti. Správnou volbou velikosti ráfku, jeho šířky, ET a hmotnosti lze dokázat velké věci. Odlehčené ráfky z řady Ultra Light snižují neodpruženou hmotnost u velkých průměrů až o desítky kilogramů. Vůz pak lépe akceleruje a lépe reaguje na povely volantu při změnách směru. 

S dobře zvoleným ráfkem jde ruku v ruce správně zvolená pneumatika. Na pneumatikách se nevyplatí šetřit! Je těžké umět se zorientovat ve velké nabídce výrobců z celého světa. Každému vyhovuje něco jiného. Každý upřednostňuje jinou značku či model. Pro někoho může být skvělým řešením pneumatika s měkkými bočnicemi, pro někoho supersportovní pneumatika s nízkým treadwear a měkkou směsí. Když se budete bavit s vývojovými inženýry závodních týmů či sportovních oddělení automobilek, snad každý vám řekne, že první věc, na kterou se přihlíží jsou pneumatiky. Druhou věcí jsou pneumatiky a třetí věcí? Ano, pneumatiky. 

Při výběru se poraďte se skutečným odborníkem. Ne někým, kdo má lepší prodejní marži na té, či oné značce. Nebo někým, kdo nakoupil plný sklad pneumatik za výhodnější cenu a nyní se jich potřebuje zbavit. Klidně nám napište, rádi vám poradíme.

O další informace jsme požádali zástupce společnosti Alcar, partnera projektu Tuning bezpečně!

Co znamená, že kolo bylo homologováno? Jak to na něm poznám? Lze si ověřit, že vyražená homologační značka není falešná?

U každého litého i ocelového kola na trhu s náhradními díly si spotřebitel může jednoduše ověřit, zda splňuje zákonné požadavky, které ukládá zákon č. 56/2001 Sb., a zda je schválené pro provoz na veřejných komunikacích v ČR. Na jeho čelní straně musí být vyražená či odlitá značka „KBA“ nebo E v kroužku, vždy s číslem schválení XXXXX. Jediným platným dokumentem, na jehož základě si může motorista nechat snadno zapsat rozměr zakoupených kol do technického průkazu vozidla je Typový list, který dokládá schválení kol k provozu na veřejných komunikacích v ČR pro konkrétní vozidlo. (Postup zápisu kol je k dispozici na stránkách Ministerstva dopravy ČR https://goo.gl/lM6Ea) Kola označená symbolem E v kroužku jsou homologována v originálních rozměrech a do technického průkazu se proto již nezapisují. Pravost označení kola by měl doložit výrobce či dovozce těchto kol. Pro motoristy je důležité, že s homologovanými koly nebudou mít problém na STK ani při policejní kontrole a v případě uplatňování pojistné události se nemusí obávat krácení nebo odmítnutí pojistného plnění od pojišťovny z důvodu použití nehomologovaných součástí na svém vozidle.

Jak konkrétně probíhají jednotlivé homologační testy (ohyb, odvalování, nárazový test, popř. další, pokud jsou). Jakým silám, popř. ohybovým momentům musí kolo v jednotlivých zkouškách odolat? Liší se to nějak podle velikosti kola, nebo je metodika jednotná bez ohledu na velikost a další parametry?

Z předpisů TÜV pro jednotlivé testy kol můžeme ve stručnosti například uvést:

Test ohybu u litých kol
Krátkodobý test probíhá při 75 % max. momentu síly pro konkrétní úrovně zatížení kola, a to po dobu 200 000 cyklů.
Dlouhodobý test probíhá při 50 % max. momentu síly pro konkrétní úrovně zatížení kola, a to po dobu 1 800 000 cyklů.

Test ohybu u ocelových kol (a hybridních ocelových kol)
Krátkodobý test probíhá při 75 % max. momentu síly po dobu 60 000 cyklů.
Dlouhodobý test probíhá při 50 % max. momentu síly po dobu 600 000 cyklů.

Nárazový test:
U litých kol je hmotnost závaží, které dopadá na vnější okraj kola dána vzorcem: 0,6 x max. nosnost + 180 kg. Na kolo se obouvá pneumatika s nejmenší schvalovanou šířkou. Pro úspěšné absolvování testu nesmí dojít k prasknutí kola na jeho náboji a po dobu jedné minuty nesmí dojít k úniku vzduchu z pneumatiky o vice než 0,2 baru.

Nárazový test není u ocelových kol nutný.

Test odvalování:
U litých kol test probíhá s pneumatikou s největší nominální šířkou na dráze 2 000 km. Testovací zátěž je určena jako 2,5 x povolené statické zatížení kola.

U ocelových kol test probíhá s pneumatikou s největší nominální šířkou na dráze 1 000 km. Testovací zátěž je určena jako 2,25 x povolené statické zatížení kola.

Zástavbová zkouška
Při zkoušce se ověřuje dostatek volného místa v podběhu, tedy zda nemůže docházet ke kontaktu kola s podvozkem, dostatek místa pro brzdiče a při jízdách zda se nezhoršily jízdní vlastnosti vozidla.

Platí stejné homologační zkoušky pro originální kola (myšleno kola dodávaná přímo automobilkou) a ostatní značková kola od nezávislých prodejců?

Ano, kola originální i aftermarketová musí vyhovět stejným zkouškám.

K čemu slouží Typový list a co v něm je uvedeno?

Typový list slouží k zapsání nového rozměru kol a pneumatik do velkého technického průkazu vozidla. Je v něm uveden název a rozměr kola, schválené rozměry pneumatik, značka, model, motorizace a období výroby vozidla, pro které je dané kolo schváleno, KBA číslo, podpis dovozce, prodejce a kolonka pro potvrzení technikem STK. Jeho přílohou jsou podmínky použití kola na vozidle v podobě podmínek a omezení, které se vztahují k jednotlivým rozměrům pneumatik a podmínek a omezení, které se vztahují k vozidlu.

Potřebuji Typový list, mají-li kola homologační značku a stejný rozměr jako originální kola od automobilky? Musím případě Typový list vozit ve voze s sebou? Mohou ho po mě chtít na STK, popř. policie při silniční kontrole?

V případě, že je na kole vyražena homologační značka KBA nebo E v kroužku s číslem schválení XXXXX a kola odpovídají originálnímu rozměru, není třeba vystavovat Typový list a nechávat si tento rozměr zapsat do TP vozidla, protože je v něm již uveden. Typový list s sebou motoristé vozit nemusí, na jeho základě si nechají montáž nového rozměru kol nejprve zkontrolovat a potvrdit v Typovém listu na STK a poté jim nový rozměr kol a pneumatik zapíší do velkého TP na dopravním inspektorátu. Policie Typové listy nekontroluje.

Je možné získat Typový list v případě, že si koupím kola v zahraničí? Lze ho případně nechat vystavit na základě jiného dokumentu?

V případě individuálně dovezených kol se zápis ráfků do technického průkazu vozidla řídí podle bodu C uvedeného na https://goo.gl/lM6Ea, tedy prostřednictvím kontroly v pověřené zkušebně. Typový list v tomto případě vystavit nelze.

Jak poznám, zda litá kola umožňují montáž čidel na přímou kontrolu tlaku v pneumatikách? Je to součást homologace kol?

Kompatibilita kol s čidly TPMS je součástí homologace. Informaci o možností použití konkrétních typů čidel musí dodat výrobce/dovozce kol.

Jak probíhá homologace kola na konkrétní vůz (model/značka/motor)? Je pravda, že kromě zástavbové zkoušky probíhá i testování během jízdy? Je nějak předepsaná metodika těchto jízdních testů?

TÜV musí otestovat všechny typy na vozidle používaných brzd, všechny typy pohonů (FWD, RWD, AWD), všechny typy karoserie a v případě, že má konkrétní motorizace jiná OE kola, pak se musí otestovat tato motorizace zvlášť. Důvodem toho není odlišnost motoru, ale právě odlišnost OE kol. Ano, součástí zástavbové zkoušky jsou i testovací jízdy. Do podběhů se umísťují kusy plastelíny a po testovacích jízdách se ze stop, které v nich zanechávají testovaná kola, měří, kolik volného místa v jednotlivých místech podběhu zůstalo.

Není montáží jiného rozměru kol ohrožena záruka vozu?

Pokud se jedná o montáž homologovaného rozměru kol, tak není. MD ČR https://goo.gl/lM6Ea) k tomu v bodě A) 5) říká, že: „Záruční podmínky stanovené výrobcem vozidla platí v původním rozsahu, tj. na montáž ráfků a kol nad rámec udávaných výrobcem vozidla a s tím dotčených mechanismů se tato záruka nevztahuje“.

Jak probíhá zápis jiného rozměru do TP? Kdo ho provádí? Co k němu potřebuji?

K zakoupeným kolům prodejce zákazníkovi vytiskne a předá protokol TÜV neboli „Schválení kol“ a dovozcem litých kol potvrzený Typový list, ve kterém prodejce připojí svůj podpis, razítko a datum prodeje. Zákazník si nechá montáž kol na vozidle potvrdit v Typovém listu kontrolním technikem na STK. Ten musí ověřit shodu vozidla se všemi podmínkami uvedenými v TÜV protokolu, respektive v Typovém listu. Zápis variabilních ráfků a pneumatik do velkého technického průkazu poté provede místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností na základě výše uvedených a řádně potvrzených podkladů.

Toto je nejjednodušší způsob zápisu ráfků a pneumatik do technického průkazu vozidla nad rámec uvedených výrobcem (viz informace v bodě A uvedené na https://goo.gl/lM6Ea. ALCAR BOHEMIA stejně jako další držitelé schválení mimo jiné ručí za to, že pohyb kola od výroby až k zákazníkovi probíhal za bezpečných podmínek a kola nebyla poškozena nevhodným způsobem skladování či přepravy a také za to, že se nejedná o nelegální napodobeniny kol. V ostatních případech, kdy jsou litá kola dovezena ze zahraničí do ČR subjektem, který není držitelem schválení (viz seznam držitelů schválení v odkazu výše), se zápis ráfků do technického průkazu vozidla řídí dle bodu C postupem pro zápis individuálně dovezených ráfků na základě kontroly v pověřené zkušebně (viz odkaz výše). Tento způsob zápisu kol je časově a finančně podstatně náročnější záležitostí.

Co dělat v případě, že k litým kolům nemám Typový list (například koupím ojetý vůz, který nemá rozměr zapsaný v TP), ale kola by měla být homologovaná? Lze ho např. někde stáhnout, případně si ho nechat zaslat? Na koho se obrátit?

Typový list k litým kolům může vystavit pouze dovozce dané značky kol (v případě, že jsou kola na daný vůz homologována), který patří mezi držitele schválení a ti jsou uvedeni na webu MD: https://goo.gl/lM6Ea). V souvislosti s množícími se případy zachycení falešných Typových listů vytvořených pro kola různých značek, která nemají schválení pro provoz na veřejných komunikacích ČR (neprošla povinnými zkouškami a nemají homologaci) anebo pro kola, která nejsou schválená na konkrétní dané vozidlo, vydalo ministerstvo dopravy také zpřesňující instrukci pro provádění kontrol na STK.

Existují certifikované opravy litých kol? V jakém rozsahu jsou případně schválené? Předpokládám, že například s přelakováním kol by neměl být problém. Je tomu tak? Jak je to např. s opravou hran, případě jinými náročnějšími zákroky?

Existují stroje na opravy litých kol, opravy se provádějí, nicméně z povahy věci se o certifikované opravy jednat nemůže. V případě deformovaných ráfků je obnovení jejich původního bezvadného stavu z principu nemožné. Každý materiál mění své vlastnosti, pokud je překročena oblast elastické deformace, tzn. pokud je kolo trvale zdeformováno (např. nárazem). Čím silnější je deformace, tím menší síla je potřebná k dalšímu tvarování, a pevnost materiálu se tak snižuje. Původní materiálové vlastnosti kola, již nelze obnovit ani žíháním a rekrystalizací. Svařování kol má mnohé negativní vlivy na materiál. Jednak následkem lokálního ohřátí zapříčiňuje termická napětí (tj. mimo síly vyskytující se v provozu je materiál zatížen navíc vnitřním napětím). Kromě toho se struktura materiálu mění následkem procesů odměšování a krystalizace (křehnutí po silném ochlazení, nehomogennost následkem difúze a vmíchaní přídavných látek). Tímto je pevnost svařovaného kola výrazně odlišná od jeho původní pevnosti. Ani opětovným tepelným zpracováním nelze docílit původních vlastností. Slitinové složení litých kol nelze u opravárenských prací v žádném případě stanovit. Ke stanovení materiálové slitiny a správných podílů se musí na více místech z kola odebrat vzorky materiálu. Tímto se kolo zničí a neodpovídá tak již původnímu testovanému stavu. Dokonce renomované instituty, které se zabývají technologií lití, nemohou vždy jednoznačně určit slitinové složení tavenin, protože lokální složení materiálu je směrodatně určeno odlévacím procesem, přičemž náklady na analýzu taveniny značně převyšují kupní cenu nového kola. Každá část kola podléhá v závislosti na designu a rozměru kola různým rychlostem ochlazování, mechanické a technologické vlastnosti (mj. rychlost krystalizace) se určují během procesu odlévání. Technicky proto není možné vyrábět „náhradní díly“, jejichž materiálová struktura by byla identická se strukturou v místě, do které se tato součástka zavařuje. Kromě toho nastávají při procesu svařování výše popsané materiálové změny. Každý zásah do materiálu kola (ohřátí, svařování, přidání materiálu) tak mění jeho materiálové vlastnosti. Pevnostní homologace tímto zaniká a vlastník kola ztrácí všechny nároky na záruku.

Jaká litá kola jsou vhodná pro zimní provoz, popř. i montáž řetězů? Jak to při výběru poznám?

Pro zimní provoz doporučujeme především jednobarevné designy litých kol, které se budou snadno čistit, to znamená s menším počtem dobře přístupných paprsků. Klíčové je, aby bylo kolo opatřeno kvalitním svrchním ochranným lakem, který bez problémů odolá posypovým materiálům a jiným nečistotám v provozu. Informace o možnosti použití sněhových řetězů pro konkrétní kombinace kola a pneumatiky jsou uvedeny v Typovém listu v podobě podmínek a omezení, které se vztahují k jednotlivým rozměrům pneumatik.