Ani na první pohled originální kola nemusejí být vždy originální

Tuning bezpečně

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Jihlavě získal v říjnu loňského roku celkem 276 disků kol, a to na základě trestního příkazu kvůli porušení práv k ochranným známkám. Tyto disky byly zabaveny Celní správou v říjnu roku 2016 v Moravských Budějovicích pro podezření ze spáchání trestného činu Porušení práv k ochranné známce a Porušení chráněných průmyslových práv. Jednalo se o napodobeniny hliníkových disků kol zhotovených podle chráněných průmyslových vzorů různých automobilových značek.

Obviněný muž nabízel disky k prodeji na internetu bez vědomí a souhlasu oprávněných vlastníků obrazových a slovních ochranných známek a průmyslových vzorů a zároveň nebyly opatřeny potřebným označením, které by prokazovalo schválení jejich technické způsobilosti pro provoz na pozemních komunikacích pro ČR nebo EU. V evidenci úřadu jsou disky evidovány s nulovou hodnotou, neboť se jedná o padělané zboží určené k likvidaci.  Na trhu by se však jejich hodnota pohybovala v rozmezí 10 000 až 30 000 Kč za sadu disků (tedy za 4 ks), a to v závislosti na velikosti kol a konkrétním designu. Vzhledem k tomu, že po provedení fyzického znehodnocení disků může být tento materiál využit jako druhotná surovina, byla vybrána společnost zabývající se výkupem kovů, která nabídla nevýhodnější podmínky likvidace, především nejvyšší výkupní cenu za kilogram získaného materiálu. Nabídnutá výkupní cena činila 27 Kč za kilogram. Likvidováno bylo celkem 69 sad hliníkových disků o celkové hmotnosti 3 540 kg. Co vy na to? Taky si myslíte, že toto je správná cesta, jak předcházet nebezpečnému používání neschválených produktů při úpravách aut? My určitě ano, a nejsme sami. Již několik let se v těchto aktivitách, konkrétně v oblasti kol, angažuje společnost Alcar Bohemia, a v poslední době se celkově problematice legislativně i technicky správného tuningu věnuje také projekt Tuning bezpečně!